Lär dig mer om exponering

Om man fotograferar och vill skapa en bild måste antingen kamerans film eller sensor utsättas för digitalt ljus. Det kallas att man exponerar bilden. Om bilden är för mörk är den underexponerad och om den är för ljus är den överexponerad. Man vill nästan alltid att bilden ska vara rätt exponerad. Man vill med andra ord inte att bilden ska vara för mörk eller ljus. I en digital kamera kan man justera detta med bländaren, slutartiden eller ISO.

Kamerans bländare justerar hur mycket ljus det kommer in i kameran. Bländaren finner man i objektivet och den reglerar hur stor objektivets öppning är. Med andra ord styrs alltså hur mycket eller lite ljus som släpps in i kameran. Om man väljer ett litet tal är öppningen i objektivet större och mer ljus släpps då in i kameran. Om man istället väljer ett högre tal kommer mindre ljus att släppas in i kameran. Bländaren påverkar dessutom också kamerans skärpedjup. Detta är hur stort område i bilden som är skarpt. Om man har ett kort djup, blir bara en liten yta skarp medan resten av bilden får en finare för- och bakgrundsoskärpa. Om man har ett långt djup blir den skarpa ytan i bilden större. Detta kan vara bra att tänka på när man ska fotografera olika saker, speciellt när det gäller landskapsfotografering

Hur ställer man in kameran?

Om man använder kamerans autoläge kommer kameran att på egen hand ställa in bländaren och alla andra inställningar. Om man ska kunna ställa in bländaren själv måste man välja läge A, eller manuell där man får ställa in allt själv. I läge A behöver man bara tänka på bländaren, medan kameran ställer in alla andra saker på egen hand. Exakt hur man går till väga kan variera en del mellan olika kameror.

saraswati