Hur väljer man fokus?

På de allra flesta systemkameror finns det olika autofokusmetoder. För det första finns läget AF-s. Detta är snabb autofokus. Detta val är ofta mycket lämpligt för olika motiv som inte rör sig. Detta läge fungerar som så att när fotografen trycker in avtryckaren till hälften låser kameran fokus under tiden avtryckaren trycks ner. Detta gör att man kan låsa fokus på motivet och sedan justera kompositionen innan man tar bilden.

Det finns också så kallad rörlig autofokus. Denna används till rörliga motiv där avståndet till fokuspunkten förändras. Så är till exempel fallet när man fotograferar en löpare som springer rakt emot kameran. Man håller ner avtryckaren till hälften och sedan ställer kameran in fokusen hela tiden i takt med att det motiv man valt, rör sig.

Det finns också manuell fokus. Där ställer man som fotograf själv in fokus och var skärpan ska finnas.

Ofta när man tittar i sin kameras sökare kan man se flera olika punkter och dessa kallas för fokuspunkter. Det kan finnas lite olika antal punkter beroende på vilken kameramodell man har. Vanligen varierar antalet mellan 9-11 för billigare kameror. Dyrare modeller kan ha upp mot 60 punkter som alla underlättar vid fotografering.

saraswati