Vad får man egentligen ta bilder på?

Om man vill bli fotograf är det viktigt att ha koll på vad det egentligen är okej att fotografera. Det går dock att ge ett relativt enkelt svar på den frågan. Generellt sett får allt faktiskt fotograferas. Det finns dock ett undantag, och de är de speciella skyddsobjekten som finns i landet. Dessa skyddsobjekt kan vara både militära och civila anläggningar. Om det råder ett fotoförbud på platsen måste det dock vara skyltat på ett tydligt sätt.

Som fotograf får man i princip fotografera precis vad och vem man vill. Man får till och med fotografera människor mitt på gatan. Det spelar i princip ingen roll om man tar en bild på en större folksamling eller om man tar en närbild på en person. Man måste inte fråga först, och ingen kan kräva att man gör det även om det ofta är trevligast så. Ögonblicksbilder är såklart inget man kan fråga efter, men om man tar en sådan bild kan man förstås gå fram och fråga efteråt.

Även om någon säger att man inte ska fortsätta ta bilder, eller om någon hotar en fotograf finns det inte något som säger att fotograferingen måste avbrytas. Det finns inte heller någon gräns för hur långt borta man måste stå för att få fotografera någon. Man kan faktiskt hålla kameran mitt under någons näsa. Man får dock aldrig hindra någon att röra sig, eller uppträda störande under fotograferingen. Man får absolut inte hindra någon från att röra på sig. Om man tar närbilder på en person kan det dock finnas en del regler för hur man får använda bilderna man tagit.

Under år 2004 fastslog Malmö Tingsrätt att man inte kan dömas för att filma eller fotografera något mot en annan persons vilja. Att sprida bilderna är däremot inte okej. Som fotograf får man i princip stå på en allmän plats och fotografera rakt in i en bostad, oavsett vad som rör sig där innanför fönstret så länge inte bilderna sprids vidare.

I början är det inte så enkelt att veta vad man vill arbeta med. Varje fotograf måste själv bestämma vad denne vill fotografera. Många gånger kan det vara klokt av en fotograf att fotografera flera olika saker till en början. Det är på så sätt man kan ta reda på vad man är duktig på och vad man gillar. Det blir lättare att kunna göra detta eftersom det är så fritt gällande vad man får fotografera. Det är bara de olika skyddsobjekten som har specifika regler gällande fotografering och det får man som fotograf anpassa sig till. I övrigt kan man lätt finna det man vill satsa på och arbeta med inom området fotografering.

saraswati