Att fotografera djur

Djur är ofta ett mycket populärt objekt att fotografera. Sällskapsdjur är ofta ett mycket tacksamt objekt att öva djurfotografering på. Man kan också sätta sig i trädgården och fotografera de olika djur som finns där. När man har gjort detta och övat ett tag kan det vara läge att åta sig att fotografera andras djur mot en betalning. Om man vill satsa på att fotografera djur är det viktigt att man har stort tålamod samt mycket tid. Man kan till exempel inte säga till en fågel att sitta stilla eftersom en fotografering pågår. Det är också så att många djur är lättare att arbeta med än vad andra är. Ett djur som känner rädsla för kamera eller människa, eller inte vill komma i närheten är mycket svårt att fotografera på ett bra sätt. Många gånger kan också djur befinna sig i mörka omgivningar. Hästar befinner sig ofta i ridhus och stall, medan kor kan befinna sig i en lada. I dessa omgivningar måste man som fotograf se till att kameran ställs in så att det både kommer in tillräckligt med ljus i bilden och samtidigt måste rörelserna frysas. Det är ofta bäst att undvika blixt när man ska fotografera djur eftersom djuren ofta blir rädda för plötsliga ljus. Om det går bör man försöka fotografera utomhus istället.

När man ska fotografera djur är det också viktigt att se till att kameran är inställd på rätt sätt. Det allra viktigaste, förutom ljuset är skärpan. Ett för kort eller för långt skärpedjup gör att skärpan och fokusen hamnar på fel plats. Man måste också se till att det är djurets ögon som får mest fokus. Om benen eller nosen hamnar lite i oskärpa gör det inte så mycket eftersom man främst vill ha med djurets ögon i bilden.

Om man är flera när djur ska fotograferas innebär det ofta bara fördelar. Då kan någon hålla djuret, medan andra påkallar uppmärksamhet. På så sätt kan man få ett djur att spetsa öronen eller att titta åt ett visst håll. Det är ofta önskvärt om djuret ser alert och piggt ut. Om man fotograferar många eller stora djur är det också en fördel om någon är med och håller lite extra koll under fotograferingen om något skulle inträffa.

saraswati