Får man fotografera överallt?

Man får i princip fotografera överallt så länge man befinner sig på allmän plats. Då är det bara att låta kamera gå. Man kan helt fritt fotografera på gatan, stranden eller i skogen. om man befinner sig på privat område kan dock fotografering förbjudas. Det kan alltså vara så att fotografen inte tillåts fotografera i en skola, eller i en butik. Om en person har ägande- eller nyttjanderätt till en fastighet eller till ett område kan denne också förbjuda en eller annan sak. Man kan till exempel bli tillsagd att man måste väga en minsta vikt för att få vara på plats, eller så kan man vara tvungen att ha slips. Likaså kan man förbjuda fotografering med en viss typ av kamera eller liknande. Om en person har en fest kan denne också förbjuda fotografering av en eller annan anledning. Detta kallas i Sverige för kontraheringsfrihet med ett finare ord. Denna rätt kan till exempel förbjuda en biobesökare från att se en film för att denne har gula skor, och en butiksinnehavare kan säga att en person inte får handla eftersom denne har en mycket ful tröja på sig.

saraswati