Att ställa in ISO-värdet

ISO är också en inställning som reglerar ljuset i bilden. Detta värde påverkar hur känslig filmen eller sensorn är för ljus. Om man väljer ett högt värde är sensorn känsligare. Sensor behöver alltså inte utsättas för lika mycket ljus i detta fall. Om man ställer in kameran på ISO800 krävs det bara att den tar in hälftens få mycket ljus som om den är inställd på ISO400 för att bilden ska få samma resultat. Ett högre ISO ger alltså en ljusare bild. Det finns dock en nackdel med detta. Om man väljer höga värden får man också brusigare och kornigare bilder. Många kameror kan reducera bruset med inbyggd brusreducering och många bildredigeringsprogram på tidningsredaktioner och annat har verktyg för att bruset ska minska.

En sam som är värt att nämna är att man inte alltid behöver rädas att skruva upp ISO-värdet. Om man tar bilder i svartvitt kan lite brus ge karaktär och känsla.

Det är ofta enkelt att ställa in ISO-värdet när man fotar i lägen som P, TV, A och M. Exakt hur man gör är lite olika beroende på vilket märke kameran kommer ifrån men ofta finns separata menyer för ISO.

saraswati